Import mezd z MS Excel

Pro zjednodušení zadávání dat do Varia doporučujeme použít doplněk Import mezd z MS Excel, který slouží pro import měsíčních mzdových složek.

1. Vytvoření mezd

Příkazem Vytvoření mezd... z menu Agenda vytvoříte mzdy do požadovaného období. Vytvoření mezd musí proběhnout před importem dat doplňkem.

2. Spuštění doplňku

Volbou menu Nástroje / Doplňky / Import mezd z MS Excel spustíte doplněk.

3. Nastavení importu

 • V poli Soubor zadáte nebo vyberete tlačítkem  cestu k souboru "xls", ze kterého má proběhnout import.
 • V poli Řádek nadpisu zapíšete číslo řádku, ve kterém se v souboru nacházejí nadpisy sloupců. Nadpisy musí být na všech listech souboru na stejném řádku.
 • V poli První řádek zadáte číslo řádku, na kterém začíná blok dat. Blok dat musí začínat na všech listech na stejném řádku. Mezi sloupci nesmí být prázdný sloupec a v bloku dat nesmí být prázdný řádek.
 • V tabulce se zadají názvy sloupců, které se mají importovat a přiřadí se jim pole tabulky Mzdy, která je možné importem naplnit.
  • Importem není možné naplnit pole Rok, Obdobi, Kniha, Kategorie.

Nastavení doplňku Import dat z MS Excel

4. Spuštění importu

 • Klepnutím na tlačítko Import spustíte vlastní import.
 • Po ukončení importu se zobrazí protokol s rekapitulací počtu importovaných řádků.
 • Pokud v řádku nebyl nalezen pracovní poměr a mzdová složka, import řádku se neprovede.
 • Informace o tom, na kterém listu a kterém řádku je takový řádek, se zobrazí v protokolu.
 • Pokud u složek, které předpokládají zadání dat (datum), nejsou data uvedena, zapíše se do protokolu mzdová složka a pracovní poměr, u které k tomu došlo.
 • Pokud u složek, do kterých se doplňuje průměr pro náhrady, nebyl průměr nalezen, zapíše se do protokolu mzdová složka a pracovní poměr, u které k tomu došlo.
 • Jelikož v rámci importu probíhá kontrola na přečerpanou dovolenou, informace o jejím přečerpání se také zapíše do protokolu.
 • Protokol je možné uložit nebo vytisknout.
 • Pokud v průběhu importu dojde k chybě, doporučujeme úpravu importního souboru, odstranění všech importovaných složek a opakování importu.

5. Kontrola importovaných složek

Klepnutím na tlačítko Zobrazit je možné zobrazit tabulku s importovanými složkami.

 • Tabulka Importované složky slouží pro vizuální kontrolu importovaných údajů a k případnému odstranění těchto záznamů.
  • Není určena k jejich úpravě, protože zde neprobíhají žádné kontroly úplnosti a logické správnosti.
 • Zobrazují se všechny importované složky v aktuálním období ze všech souborů.
 • Pokud se importuje z více souborů, liší se záznamy v poli sloupce Datum a čas vytvoření.

6. Zavření doplňku

Doplněk zavřete klepnutím na tlačítko Zavřít