Clo u HIM

 

Jak zadat JSD, ve kterém je clo + základ DPH i hodnota DPH, jestliže clo je součástí vstupní ceny IM a tudíž by mělo být v evidenčním ř. 48?

 

Řešení

Doklady JSD ve Variu doporučujeme nepoužívat od doby, kdy správcem daně není Celní úřad, ale firmy provádějí samozdanění. Důvodem je právě komplikované zadávání DPH.  Jednodušší a přehlednější je provádět zdanění přímo na faktuře - pak komplikace nevznikají.
 

Postup

1) Předpis cla na JSD - to je obyčejná tuzemská faktura od neplátce (celní úřad).
2) Faktura z třetí země - tady vyřešíte komplet DPH.
a) Zápis běžného řádku - nákup HIM - 0%, Není.
b1) DPH - můžete zapsat v jedné částce, tzn. faktura na HIM+clo sazba 20%, TZ Majetek.
b2) Pro přehlednost zapište jednotlivé položky ke zdanění samostatně (HIM, clo...).


 

Správně má majetek na ř. 48 vstoupit až ve chvíli zařazení do užívání. Poté by se při pořízení použilo zdanitelné plnění Dovoz zboží a následně v budoucnu vytvořil pomocný ID, který by se nemusel účtovat (případně přes účet 395) a měl dvě položky - plusovou v celkové hodnotě majetku včetně cla a dopravy, zdanitelné plnění TZ Majetek a pak mínusovou se zdanitelným plněním Dovoz zboží (hodnota majetku se pak objeví jen na ř. 48).