Řazení podle více sloupců zároveň

Záznamy v tabulce agendy je možné seřadit klepnutím na příkaz „Seřadit vzestupně” Seřadit vzestupně (resp. „Seřadit sestupně” Seřadit sestupně), který se nachází na panelu nástrojů „Filtry” nebo v místí nabídce nad tabulkou. Záznamy v tabulce se seřadí podle hodnot v aktivním sloupci.

Pokud chcete záznamy seřadit podle hodnot ve více sloupcích, máte dvě možnosti:

  1. Myší vybrat více sloupců a potom použít příkaz seřazení. Tento způsob využijete jen v případě, že sloupce jsou vedle sebe (lze je samozřejmě přetáhnout podle potřeby) a že směr řazení (vzestupně, sestupně) má být shodný pro všechny vybrané sloupce.
  2. Druhou možností je použít funkci Rozšířený filtr či řazení… (panel nástrojů „Filtry” nebo menu „Záznamy”). V okně definice filtru zadáte libovolná pole a pro každé pole určíte směr řazení. Kritéria filtru nemusíte zadat. Použitím filtru (tlačítko na panelu nástrojů) se řazení aplikuje na formulář.

Pro opakované použití řazení můžete řazení uložit (Filtr/Správa filtrů/Uložit filtr...).