Časový posun nároku DPH

 

Jak zkontrolovat DPH, když je doklad zaúčtovaný do jiného období, než je nárok na odpočet?

 

Řešení 

Jestliže doklady účtujete dle časové souvislosti (tedy do měsíce, kdy náklad skutečně vznikl), dojde k časovému posunu nároku na odpočet (dle data přijetí faktury). Interní doklad vytvořený pro zúčtování DPH nebude moci správně vyhodnotit zaokrouhlení, částka rozdílu přiznání k DPH proti účtu 343 bude vysoká. Kontrolu a úpravu ID proveďte následovně:

 

→ Nejdříve doporučujeme upravit nastavení v dialogu Možností Přiznání k DPH (obr. 1) tak, aby účet pro haléřové vyrovnání byl definován jako samostatná analytika účtu 343 (např. 343 999). Na tento účet se sice nebude účtovat automaticky, vytvořenou položku bude třeba ručně upravit, ale zamezí se tak případnému chybnému zaúčtování vysoké částky na výsledkový účet.

 

Možnosti Přiznání k DPH

Obrázek 1: Možnosti Přiznání k DPH.

 

Postup po vytvoření ID:

 

 • Smažte položku interního dokladu s rozdílem.
Doklad_Polozky_dokladu
Popis Cena bez DPH  Předkontace 
Vyvedení účtu 343 019  1908,28 343 019 
Vyvedení účtu 343 119  -2548,50 343 119 
Rozdíl účtů 343 proti přiznání k DPH    199,22 343 999 

 

 • Volbou z menu Agenda/Obraty konta... zjistěte zůstatek účtu 343 999 a tuto částku zapište na ID (kladně).
 • Pomocí zobrazení v Účetnictví Účetní kniha dle DUZP odfiltrujte položky časového posunu ve zpracovávaném období.
  • Vybrat připravený filtr Různá období
  • Ve sloupci Konto použít Filtr pro … 343*
  • Ve sloupci Období DUZP použít filtr na příští období DPH (pozor, nerozlišuje se měsíc a kvartál, ve sloupci se uvádí pouze měsíc – pokud jste čtvrtletní plátce, musíte vybrat všechny měsíce spadající do příslušného čtvrtletí).
 • Pomocí Rychlého součtu zjistíte celkový součet faktur v časovém posunu (nárok na odpočet až v dalším období DPH). Tuto částku zapište do ID minusem (obr. 2).
 • Celková částka Interního dokladu musí odpovídat daňové povinnosti uvedené na Přiznání k DPH. Rozdíl bude pouze řádově v desetihaléřích – ten uveďte jako další položku ID. 

 

Interní doklad, karta Položky, Vyvedení DPH na Zúčtovací účet 

Obrázek 2: Interní doklad, karta Položky, Vyvedení DPH na Zúčtovací účet. 

 

Díky tomuto postupu budete mít:

 • Průběžně všechny automaticky používané analytiky ke konci období vynulované.
 • Na účtu pro zúčtování s FÚ (např. 343 900) částku daňové povinnosti, která se vynuluje při zaúčtování bankovního výpisu.
 • Na účtu pro časový posun (např. 343 999) přehled o zaúčtované výši DPH, která dosud nebyla uplatněna.