Účtování DPH podle sazeb

Pokud chcete účtovat o DPH na účty 343 podle sazby DPH použité na dokladu, případně pokud chcete mít jistotu, že nebudete muset dodatečně nastavovat účtování různých nově používaných zdanitelných plnění, pak je pro vás vhodné zjednodušené nastavení v Možnostech předkontací.

  1. Přejděte do agendy Účetnictví, zvolte Možnosti předkontací a přepněte na kartu Zdanitelná plnění.
  • Smažte veškerá nastavení pro "Přijatá zdanitelná plnění".
  • Poté zapište jediný řádek tak, je je uvedeno na obrázku 1.
  • Místo nuly v čísle účtu můžete použít jakoukoli jinou hodnotu.
  • Za "SS" se vždy dosadí sazba DPH použitá na dokladu, například 343 3SS=343 321, 343 315, 343 310...
  • Stejný postup proveďte pro Uskutečněná zdanitelná plnění.

Možnosti předkontací, karta Zdanitelná plnění a přijatá zdanitelná plnění

Obrázek 1: Možnosti předkontací, karta Zdanitelná plnění a přijatá zdanitelná plnění.

 

  1. Druhým krokem je nastavení volby, která tento způsob účtování aktivuje.
  • V agendě Účetnictví zvolte Zaúčtování dokladů.
  • V dialogu Účtování klepněte dole na tlačítko Možnosti zaúčtování...
  • V dialogu Možnosti zaúčtování musí být volba CheckBox - Zatržítko Analytický účet DPH vyhledat podle sazby DPH vybrána zatržítkem (obr. 2).

Možnosti zaúčtování a volba Analytický účet DPH vyhledat podle sazby DPH

Obrázek 2: Možnosti zaúčtování a volba "Analytický účet DPH vyhledat podle sazby DPH".

 

Aby účtování DPH probíhalo správně, je třeba ještě zkontrolovat, zda jsou účty pro všechny sazby v účtovém rozvrhu založené. Pokud ne, účty je nutné doplnit.