Zadání data splatnosti do dokladů

Chcete zadávat splatnost do dokladů ručně a zamezit automatickému doplnění data při vložení kontaktu do dokladu? Nebo si přejete, aby pole Datum splatnosti obsahovalo vždy aktuální datum?

Těmto požadavkům vyhoví nastavení pole Splatnost faktur v detailu kontaktu na kartě Obchodní. Jestliže do pole nastavíte hodnotu:

  • 0 (nula), do dokladu se po vložení kontaktu zapíše doba splatnosti z téhož dne (datum splatnosti se bude rovnat datu vystavení dokladu).
  • -1, pak:
    • v případě, že v šabloně dokladu není vyplněné pole „Splatnost dní”, pole „Datum splatnosti” bude ve vystaveném dokladu vyplněno vždy po vložení takovéto firmy prázdnou hodnotou (vymazáno), pole „Splatnost (dní)” bude vždy vynulováno.
    • jestliže v šabloně dokladu vyplníte pole „Splatnost dní”, ve vystaveném dokladu se pole „Datum splatnosti” vyplní po vložení firmy podle údaje zadaného v šabloně.
  • ostatní záporná čísla kromě -1:
    • v případě, že nejdříve na dokladu vyplníte pole „Splatnost dní” nebo „Datum splatnosti” a následně potom vyberete firmu, tak ponechá pole „Datum splatnosti” beze změn.