Otevření již zavřeného období

 

Pokud dojde omylem k uzavření období, nebo ještě potřebujete po uzavření období provést nějakou úpravu, lze období otevřít v agendě Mzdy přes menu Agenda/Nastavení... V dialogu Nastavení (M/RRRR), na kartě Obecné vpravo nahoře, je pole Stav období. Zde stav období změníte ze současného Zavřené na Otevřené.