Najít a nahradit – praktický pomocník

Neztrácejte čas manuální opravou jednotlivých položek a záznamů. Funkci, kterou naleznete v menu Úpravy → Nahradit... (obr. 1), lze volat klávesovou zkratkou Ctrl+H, což je vhodné zejména při nahrazování hodnot v detailu dokladu, respektive v jeho položkách.

Panel nabídek a příkaz Nahradit...

Obrázek 1: Panel nabídek a příkaz „Nahradit…”

1. Použití v detailu dokladu – položkách dokladu

Využití funkce v položkách dokladu je často opomíjené, přestože díky tomu můžete ušetřit spoustu práce.

Například potřebujete změnit hodnoty v polích sloupce Předkontace na položkách dokladu (obr. 2).

 • V detailu dokladu, na kartě Položky umístíte kursor do požadovaného pole Předkontace.
 • Klávesovou zkratkou Ctrl+H otevřete dialog Najít a nahradit.
 • Předkontaci Prodej zboží – Co hledat ComboBox - Nabídka – chcete vyměnit ve všech položkách dokladu za novou, například za předkontaci Prodej – Nahradit ComboBox - Nabídka
 • Klepnete na tlačítko Nahradit vše
 • Nad všemi položkami dokladu proběhne nahrazení hodnoty předkontace "Prodej zboží" za hodnotu "Prodej".

Dialog funkce

Obrázek 2: Dialog funkce „Nahradit” nad položkami dokladu.

2. Hromadné úpravy v tabulce agendy (Adresář, Katalog)

Funkci Nahradit využijete pro hromadné nahrazování hodnot také v tabulce agendy.

 • V agendě Adresář vyberete výchozí rozvržení – Nadřízené kontakty.
 • Úpravu záznamů v tabulce agendy je třeba povolit pomocí volby v menu Agenda – Povolit úpravy v tabulce agendy (obr. 3).

Aktivace funkce Povolit úpravy v tabulce agendy v agendě Adresář

Obrázek 3: Aktivace funkce „Povolit úpravy v tabulce agendy” v agendě Adresář.

 

Například potřebujete zaměnit jména všech referentů kontaktů v polích sloupce Referent (obr. 4).

 • Kursor umístíte do požadovaného pole sloupce Referent.
 • Klávesovou zkratkou Ctrl+H otevřete dialog Najít a nahradit.
 • Pole Co hledat je vyplněno hodnotou uvedenou v poli s kursorem.
 • Do pole Nahradit zapíšete novou hodnotu, která nahradí původní hodnotu.
 • Klepnete na tlačítko Nahradit vše
 • Nad všemi záznamy tabulky agendy proběhne nahrazení jména referenta "Lukáš Novotný" za jméno "Jan Novák".
 • Deaktivujte volbu Povolit úpravy v tabulce agendy.

Dialog funkce

Obrázek 4: Dialog funkce „Nahradit” nad položkami kontaktů v zobrazení tabulky agendy.

 

Pokud je třeba, upravte filtr tabulky a nebo položek dokladů tak, aby byly zobrazeny jen požadované záznamy.