Používáte klávesové zkratky?

Při rutinní práci s Variem vám může mnoho času ušetřit ovládání pomocí klávesnice. Seznam obecných klávesových zkratek naleznete v článku Obecné klávesové zkratky.

Při běžné práci doporučujeme následující zkratky:

  • TAB a SHIFT+TAB pro přechod mezi prvky formuláře. Pokud přejdete do tabulky položek, opustíte ji stiskem CTRL+TAB.
  • Formulář má dva módy. Editační a navigační. V navigačním módu můžete přecházet mezi prvky také kurzorovými klávesami (LEFT, RIGHT). V editačním módu posouváte kurzorovými klávesami kurzor v textu. Mezi editačním a navigačním módem se přepnete klávesou F2. Při psaní textu je to mnohem efektivnější, než umístění kurzoru do textu pomocí myši.
  • Mimochodem: v editačním módu přesunete kurzor na začátek dalšího slova pomocí CTRL+RIGHT a na předchozí CTRL+LEFT (a to samozřejmě neplatí jen pro Vario).
  • Klávesa F4 otevře rozbalovací seznam. Ve Variu zobrazuje číselníky i k textovým polím, které na první pohled žádný seznam nemusí obsahovat.
  • V tabulkách, které umožňují přidávat nové záznamy, přejdete na nový záznam stiskem kombinace Ctrl + + (klávesa plus na numerické klávesnici).
  • Všechny záznamy v tabulce vyberete pomocí CTRL+A (all – tzn. vyber vše).