Automatické vložení kontaktní osoby do dokladu

Chcete zasílat různé typy dokladů e-mailem na jinou osobu? Toho lze docílit ručně tím, že si u odběratele založíte související kontaktní osoby a poté na příslušném typu dokladu vyberete z dostupného seznamu správnou variantu. Někdy bývá výhodnější nastavit automatické vložení osob hned po výběru odběratele na doklad.

Předpokladem pro automatické vkládání je mít založené osoby u nadřízeného kontaktu. U osoby v poli Zasílat (obr. 1) uvedete název agendy, na jejíž doklady se bude kontaktní osoba vkládat současně s vložením nadřízeného kontaktu na doklad.

 Dialog Kontakt, karta Osoby

Obrázek 1: Dialog Kontakt, karta Osoby.

 

Na obrázcích č. 1 a 2 je znázorněno, že se po vložení firmy A-Storex do vydaného dokladu automaticky vloží kontaktní osoba Komendová Alena. Michalík Marián poté, při vložení firmy A-Storex do zakázky.

Dialog Doklad, karta Obecné

Obrázek 2: Dialog Doklad, karta Obecné.