Vario a nastavení zásad omezení softwaru v editoru zásad skupiny

Používáte-li nastavení Zásady omezení softwaru (viz http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc759106(WS.10).aspx) a výchozí úroveň zabezpečení je nastavena na Nepovoleno, je nutno pro bezproblémový běh Varia nastavit v klíči Další pravidla následující Pravidla cesty s úrovní zabezpečení Bez omezení:


C:\Program Files\Vario(xx) – cesta, ve které jsou nainstalovány moduly Varia.

C:\Program Files\Common Files\Altus\Vario\12 – cesta ke sdíleným komponentám Varia.

\\server\DatovyProfilVaria\Setup – cesta k datovému profilu Varia.

Výše uvedené cesty se samozřejmě mohou lišit v závislosti na konkrétní instalaci.

Výslednou sadu zásad lze zobrazit pomocí rsop.msc.

 

Související dokumenty