Tip pro schvalování dokladů

Při schvalování dokladů je možné doklad nejdříve pořídit a až projde schvalovacím kolečkem, pak jej teprve potvrdit pro zaúčtování.

Pro tento způsob práce je možné využít nastavení dokladu na "Neúčtovat".

(tento doklad zároveň nemusí vstupovat do DPH, i když má vyplněné DUZP = nastavení při TF Přiznání k DPH)

 

Řešení:

Použijete nastavení šablony (nový záznam):

Pole: Uctovani

Hodnota: 2

 

Poznámka k hodnotám pole: 2 = neúčtovat , 0 = účtovat (toto je standardní nastavení), pole může pak nabývat ještě dalších hodnot, které by se ale neměly v šabloně nastavovat a jsou to: 3 = zaúčtováno, 1 = odúčtováno