Vrácení částky z uhrazené zálohy

Odběrateli evidujete zakázku s požadovanou zálohou, kterou uhradil. Zákazník však zakázku plnit odmítl a požaduje vrácení buď celé částky zálohy, nebo jen části na jeho bankovní účet. Jak se s takovou situací vypořádat a vrácení správně zadat do Varia?

  1. Založíte vydanou fakturu (z té později zálohu vrátíte).
  2. Na kartě Položky vytvoříte fiktivní řádek s nenulovou cenou. (Vario tak umožní přiřadit k dokladu existující zálohovou fakturu.)
  3. Na kartě Součet vložíte standardní cestou existující doklad zálohové faktury, ze které budete vracet požadovanou částku.
  4. V dialogu přiřazení záloh definujete částku, kterou chce odběratel vrátit ze zálohy.
  5. Ve vydané faktuře na kartě Položky odstraníte fiktivní řádek, vytvořený v druhém bodu.

Nyní máte připravenou fakturu s položkou úhrady zálohy. Doklad běžným postupem uhradíte.

Videotutorial Odkaz na video.

Video obsahuje podrobný postup vrácení zálohy z daňového dokladu o přijetí platby (DDoPP). Animaci přehrajete ve všech internetových prohlížečích, které umožňují zobrazit flashový obsah.

Proč volit právě tento postup?

  • Zálohová faktura bude při vrácení i jen části zálohy považována za vyřízenou. Vario již doklad nenabídne ke zpracování.
  • Z účetního pohledu bude DPH vykázáno na správné účty a dostane se v daňovém přiznání tam, kam skutečně patří.
  • Jiný postup může způsobit problém v existujících vazbách na jiné doklady.

Klíčová slova: Zálohová faktura, vrácení uhrazené zálohy

Související dokument