Souběh dvou pracovních úvazků

 

Mám zaměstnance se 2 úvazky. Na kterém úvazku zaškrtnu pole Souběh?

 

Řešení:

Pole Souběh označte zatržítkem u úvazku, který není hlavní, tzn. na částečném, tedy na tom, který se má přiřadit při výpočtu daně z příjmu k hlavnímu.

V případě, že oba poměry jsou na zkrácené úvazky, nebo jsou oba například Dohody o provedení práce, je vhodné pole Souběh označit zaškrtnutím u úvazku, za který bude nižší odměna.

Při hromadném výpočtu mezd je ošetřeno správné zdanění tak, že nejdříve se spočítá poměr, kde je zaškrtnuté pole Souběh a pak teprve druhý "nesouběžný" poměr.

Pokud je prováděn výpočet mezd jednotlivě, je třeba dodržet stejný postup (systém o této skutečnosti informuje hláškou).