Zaplacení práce přesčas u měsíční mzdy

Nejdříve se použije mzdová složka Přesčas měsíční mzdy, do které se zadá počet hodin přesčas do pole Hodiny, a pak mzdová složka Příplatek přesčas, kde je sazba dle zákona 25 % a zadají se hodiny, za které proplácíte přesčasový příplatek – také do pole Hodiny.

Po provedení výpočtu mzdy je, na kartě Výsledné složky vedle složky Hrubá mzda ve sloupci Hodiny, uveden celkový počet odpracovaných hodin, tedy včetně přesčasových.

V agendě Mzdy lze definovat složku za přesčasy (výchozí je Přesčas měsíční mzdy). Sazba pro tuto složku se vypočte na základě složky s názvem Měsíční mzda.

Z menu Agenda příkazem Mzdové složky... lze upravit složku Přesčas měsíční mzdy tak, že se nadefinují další složky, ze kterých se má sazba přesčasu vypočítat. To je užitečné, pokud se základní mzda skládá z více složek. Všechny složky, ze kterých se mzda skládá, však musí být zadané ve výchozích mzdových složkách v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení.

Seznam složek se zadá výběrem složek ze seznamu, který otevřete klepnutím na tlačítko vedle pole Vypočítat z (obr. 1).

Mzdová složka - Upravit

Obrázek 1: Dialog Mzdová složka.

 

V dialogu Mzdová složka – Vyberte složky se zobrazují složky, které mají v detailu typu složky Typ Vychozi a Formulář 0 (obr. 2).

Dialog Mzdová složka – Vyberte složky

Obrázek 2: Dialog Mzdová složka – Vyberte složky.

 

Související dokumenty