České znaky v dokladech formátu PDF

Informace obsažené v tomto článku nejsou aktuální. Čtěte dokument Změna vývojového prostředí pro Altus Vario na Access 2010.

Z Varia odesíláme doklady v PDF formátu (bez digitálního podpisu). Na lokálních počítačích je to bez problémů, ale na terminále (Windows 2008 R2 CZ) jsou generovány české znaky chybně. Pro chod Altus Varia používáme MS Access Runtime 2003.

 

Řešení

Příčinou chybně generovaných českých znaků (text s diakritikou ěščřžýáíéůúĚŠČŘŽÝÁÍÉŮÚ) je absence fontu ARIALUNI.TTF - Arial Unicode MS na Terminal serveru. Je třeba jej instalovat.

 

 Font ARIALUNI.TTF

 Obrázek: Font ARIALUNI.TTF je instalován v rámci licence v operačních systémech Microsoft (Start→Ovládací panely→Písma).

 

Podrobné informace o získání fontu se dozvíte na stránkách společnosti Microsoft Corporation, viz odkazy:
Zdroj: Microsoft typography Arial Unicode MS - Version 1.01
(Výchozí URL: http://www.microsoft.com/typography - odkazy míří do sítě Internet).

Fonty jsou licencovány společností Microsoft nebo podléhají licenci jiných dodavatelů písma.