Ukončení podpory programu Vario 14 na MDB

31. 12. 2024 dojde k definitivnímu ukončení podpory Varia 14 na databázové platformě Acccessu (tzv. MDB). Někteří naši zákazníci proto budou muset převést databázové prostředí na Microsoft SQL server (MS SQL). Díky tomu získají především modernější platformu pro ukládání dat, která je bezpečnější a budou také schopni rozšiřovat svůj systém o doplňkové moduly, které nejsou pro variantu databází MDB k dispozici.

Jak poznám, že se to týká přímo naší společnosti?

  1. Prvním způsobem, jak můžete zjistit, jestli se změna týká i vaší společnosti, je z e-mailového upozornění. Pokud stále využíváte platformu MBD, přijde vám e-mail s informacemi z obchodního oddělení.
  2. Druhý způsob, jak můžete informaci zjistit, je přímo v možnostech Varia. V nich jen klepnete v levé části stromové struktury na hodnotu „Firmy“.

Obrázek 1: Možnosti Varia.

 

Pokud na tomto místě ve sloupci „Server“ uvidíte na jakémkoliv řádku prázdnou hodnotu, pak tato firma není na SQL a je potřeba ji převést (nebo definitivně odstranit).

Pokud by vám nevyhovovala ani tato možnost, neváhejte se obrátit na naši technickou podporu skrze HelpDeskovou aplikaci https://helpdesk.vario.cz/ nebo telefonicky na 236 190 100, a to každý pracovní den od 8:00h do 17:00h.

Proč přecházet?

Hlavním důvodem, proč s touto změnou přicházíme, je snaha o neustálé vylepšování Varia a využívání novějších technologií a doplňkových řešení, která ale nejsou v MDB podobě k dispozici a nikdy ani nemohou být.

Dalším důvodem pak je samotná stabilita, bezpečnost a rychlost dat. Pokud máte větší množství databází nebo vaše databáze na MDB je větší než 100 MB, můžou se v případě nečekaných výpadků objevovat jejich nekonzistentní stavy. Případná oprava je pak časově náročná a v nejhorších případech může dojít i k neopravitelnému poškození databáze.

Nakonec je potřeba zmínit i zastaralost této platformy a nutnost jejího udržování. Díky přechodu na nové řešení budeme mít větší prostor pro realizaci úprav v modernějším Variu, které tak bude lepším pomocníkem v každé firmě.

Kdy nejlépe přejít?

Ideální doba závisí na samotném životním cyklu vaší firmy. Samozřejmě platí, že čím dřív v rámci roku začnete převod řešit, tím budete mít víc prostoru k manévrování s datem převodu, aby vyhovoval jak vašim, tak i našim dispozicím.

Je tedy vhodné s co největším předstihem kontaktovat naše obchodní oddělení nebo přímo vašeho obchodníka, kteří v kooperaci s technickou podporou i s vámi navrhnou nejvhodnější termín pro převod databáze.

Jak dlouho převod zabere?

Zde záleží na počtu firem v datovém profilu, stanici, na které bude instalace prováděna a její rychlosti. Dále pak je třeba zvážit i případné opravy dat, které mohou být pro samotnou časovou náročnost klíčové a které se u každého zákazníka liší.

Časově můžete v průměru počítat s půldnem až dnem odstavení Varia. 

Co se stane, když odmítnu převod?

Po datu 31. 12. 2024 již nebudeme vydávat jakékoliv aktualizace softwaru Vario v databázích MDB a nebudeme udržovat aktuální legislativu, přidávat nové funkcionality nebo opravovat případné problémy.

Převod vás nijak nelimituje v pokračování v systému, který zakonzervujeme k tomuto datu. Ale jakoukoliv změnu s ohledem na aktualizace například MS Windows, či jiných softwarů třetích stran, už nebudete řešit s námi.

Jaké výhody má převod na SQL

Jak jsme již zmínili, primárním přínosem je stabilita a bezpečnost dat. Mnozí z vás se mohli setkat například s nepředpokládaným ukončením Varia a s jeho následnou samovolnou opravou, která mohla v závislosti na velikosti dat trvat i desítky hodin nebo data mohla být nakonec poškozena. A to je věc, která se na datech na SQL serveru nestane.

Dalším přínosem pak bývá rychlost práce s daty, a to i v objemech, která na MDB datech nejsou reálně možná. Samotná rychlost je pak závislá na samotné infrastruktuře IT sítě. Tu si můžete zajistit dodržením požadavků, které zmiňujeme v naší dokumentaci Doporučená konfigurace serveru pro MS SQL Server (vario.cz) .

Dalším benefitem je podpora růstu dat, protože i na Express licenci SQL (zdarma) mohou být data ve velikosti až 10 GB oproti MDB s pouhými 2 GB.

Skrze MS SQL je možno provádět plně automatizované zálohy databází, které v případech fyzických poškození hardwaru, nebo po útoku šifrovacích virů, můžou nesmírně ulehčit jejich obnovu.

A v neposlední řadě je potřeba zmínit i pro Vario dostupné legislativní aktualizace.

Jak se na přechod připravit?

To můžeme shrnout do několika bodů:

  • Konzultace s vaším IT oddělením či IT specialistou, který vaši infrastrukturu zná nejlépe a který může být nápomocný i z pohledu oprávnění ve Windows.
  • Vymezení času, kdy by k převodu mělo z vaší strany dojít (zde věnujte pozornost tomu, že čím blíže bude konec roku, tím méně volného prostoru může být u nás), a to s dostatečným předstihem.
  • Konzultovat s námi možnosti převodu a konkrétní specifika vaší firmy, či doplňkových řešení.

 

Pokud by i tak vznikla jakákoliv otázka, pak se neváhejte obrátit na linku technické podpory skrze HelpDeskovou aplikaci https://helpdesk.vario.cz/ nebo telefonicky na 236 190 100 a to od 8:00h do 17:00h každý pracovní den, kde vám rádi poradí s čímkoliv, co by vás k tomuto tématu zajímalo.

Jsou nějaké změny oproti MDB?

Hlavní změnou, avšak ne úplně k horšímu, je změna při některých typech filtrování přímým zápisem filtrované hodnoty a dále pak nabídka filtrů v hlavičkách názvů jednotlivých polí.

Co když už jsme na SQL?

Pokud jsou všechny vaše firmy na SQL, pak se vás tato informace netýká a nijak ji nemusíte řešit.