Pracovní poměr se nenabízí k vytvoření mzdy

 

Při vytvoření mezd se mi nenabízí nově zadaný pracovní poměr.

 

Řešení

V agendě Personalistika, v dialogu Pracovní poměr, na kartě Nastavení, musí být zadaná alespoň 1 tzv. výchozí mzdová složka platná na období, za které vytváříte mzdy.