Rozpočítání nákladů bez zadané faktury

 

V Altus Vario 11 jsme mohli rozpočítávat náklady bez zadané faktury, jak to máme udělat ve Variu 12?

 

Řešení

V agendě Přijaté doklady a agendě Skladové doklady lze využít funkce, která rozpočítá na položky vedlejší náklady.
Jestliže potřebujete rozpočítat vedlejší náklad a zatím nemáte k dispozici fyzickou fakturu, můžete si pomoci vytvořením fiktivního (interního) dokladu typu výdajový pokladní doklad (účtování např. na dohadné položky*). Po obdržení konečné faktury ji můžete proúčtovat s tímto typem interního dokladu.

*Dohadné položky jsou existující, avšak dokladem dosud nepotvrzené pohledávky (dohadné položky aktivní) nebo závazky (dohadné položky pasivní).

 

Poznámka

Rozpočítání vedlejších nákladů bez správného dokladu (tedy faktury) ale nedoporučujeme. Ve Variu 12 jsou v této funkci propracované návaznosti a díky použití pomocného dokladu nebude pak jasné, která faktura je v hodnotě skladu zohledněna. Navíc může docházet k problémům při nesprávném zaúčtování faktury na dodatečné náklady a tím i chybnému určení hospodářského výsledku a daně z příjmů (např. při zaúčtování faktury do nákladů namísto 111).