Založení poměru pro odměňování statutára

U zaměstnance mám HPP, tj. poměr s Pracovní smlouvou a zaměstnanec je zároveň členem představenstva (statutárního orgánu). Jak to mám zadat?

Řešení

→ V agendě Personalistika na kartě Prac.poměry zadáte nový pracovní poměr.

Na kartě Obecné, do pole Pracovní poměr, napište odlišný název než je u HPP, v poli Poměr vyberete Statutáři, v poli Typ mzdy vyberte Měsíční. Úvazek bude vynulovaný, což znamená, že z nabídky pole pracovní Rozvrh vyberete hodnotu Bez rozvrhu. Do pole Druh SP pojištění vyberete Nemocenské pojištění, případně Zaměstnání malého rozsahu a do pole Činnost pro SP vyberete Q - členové kolektivních orgánů právnických osob. Pak zatržítkem vyberte funkci Souběh (za předpokladu, že odměna statutárního orgánu bude nižší, než je odměna v HPP) a naopak zrušte zatržítko u Doplatek ZP do MVZ (souběžné zatržení obou funkcí je ošetřené informační hláškou objevující se v momentu zatržení pole Souběh).

 

→ V agendě Mzdy otevřete z menu Agenda l Mzdové složky... dialog Mzdové složky, poklepejte (nebo použijte tlačítko Upravit...) na mzdovou složku Statutární odměny. V detailu této mzdové složky, v dialogu Mzdová složka, klepněte na tlačítko Detail mzdové složky Detail mzdové složky. Otevře se dialog Složka - Statutární odměny, ve kterém v poli Typ vyberete hodnotu ComboBox - Nabídka Vychozi.

 

→ V agendě Personalistika, v dialogu Pracovní poměr, na kartě Nastavení, zadáte MS Statutární odměny s částkou, kterou bude každý měsíc statutár dostávat.

 

→ Po vytvoření mezd je třeba nejdříve spočítat „souběžný“ statutární poměr (tedy ten, ve kterém je zatržené pole Souběh), a až potom HPP. Dodržením postupu zajistíte korektní zdanění základů daně z obou poměrů.

 

Související dokumenty