Instalace MSSQL 2005 a MSSQL 2008 na Windows Server 2008 R2 nebo Windows 7

SQL Server 2005 již nelze z důvodu jeho zastaralosti doporučit.

MSSQL 2005 a 2008 mají jisté problémy s kompatibilitou na Windows Server 2008 a Windows 7. Při jejich instalaci je nutno postupovat podle článku http://support.microsoft.com/kb/955725.

 

Nejjednodušší způsob instalace MSSQL 2008 na tyto systémy může být následující (vycházíme z článku http://support.microsoft.com/kb/955392/):


1) Pro MSSQL 2008 Express edition: nainstalujte .NET Framework 2.0 SP2 z http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5b2c0358-915b-4eb5-9b1d-10e506da9d0f&displaylang=en.

Pro ostatní edice nainstalujte .NET Framework 3.5 SP1 z http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=120550. Instalaci .NET Frameworku na Windows Server 2008 R2 proveďte pomocí správce rolí serveru (Role Aplikační server).


2) Nainstalujte Windows Installer 4.5 z http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=49112 (zdá se, že není nutno na Serveru 2008 R2)


3) Stáhněte nejnovější service pack pro MSSQL 2008 (např. SP1 ze stránky http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=66ab3dbb-bf3e-4f46-9559-ccc6a4f9dc19&displaylang=en). Je potřeba vybrat správný soubor podle architektury, kterou používáte. Např. SQLServer2008SP1-KB968369-x64-ENU.exe pro 64bitový systém.


4) Rozbalte service pack do vybraného adresáře (např. C:\SP1) pomocí příkazu
SQLServer2008SP1-KB968369-x64-ENU.exe /x:C:\SP1.


5) Spusťte instalaci service packu a pomocí něj nainstalujte Setup Support Files. To můžete udělat i pomocí spuštění souboru C:\SP1\x64\setup\1033\sqlsupport.msi.


6) Spusťte instalaci SQL serveru z originálního media nebo jeho kopie na disku pomocí příkazu Setup.exe /PCUSource=C:\SP1.