Slučování plateb v bance

Při placení více faktur jednomu dodavateli můžete ušetřit bankovní poplatky tím, že použijete funkci na sdružení plateb. Při načtení výpisu z banky přes homebanking pak systém sám nahradí tyto sdružené položky jednotlivými fakturami.

Popis této funkce naleznete v článku dokumentace Sdružování úhrad na příkazu.