Výplatní lístky ve formátu PDF

Pomocí doplňku Výplatní lístek v PDF hromadně odešlete výplatní lístky bez nutnosti zadávání jednotlivých e-mailových adres.

Po spuštění doplněk vygeneruje v aktuálním období osobám (dle filtru tabulky agendy Mzdy) výplatní lístek do PDF a odešle ho na e-mail zadaný v detailu pracovníka na kartě Obecné.

Dle odeslaných záznamů doplněk vygeneruje záznam do deníku událostí k záznamu pracovníka (v agendě Personalistika). Záznam deníku událostí má vyplněno:

  • Typ položky Výplatní lístek.
  • V předmětu "MM/RRRR*  pracovní poměr" (*dle období odesílaného výplatního lístku).
  • Pole začátek obsahuje datum a čas odeslání.
  • E-mailová adresa je uvedena v poznámce deníku.

Nastavení odesílání

1. Vyplníte okno Nastavení (automaticky se generuje ini soubor ukládaný do datové složky Varia).

V nastavení doplňku je nutné zadat:

  • Typ tiskového formuláře ComboBox - Nabídka (TF) Výplatní lístek.
  • SMTP server pro odeslání.
  • Odesílatel.
  • Předmět e-mailové zprávy a text e-mailu, příjemce pro informační e-mail o neodeslaných výplatních lístcích (obr. 1).

Dialog Výplatní lístky e-mailem a okno Nastavení

Obrázek 1: Dialog Výplatní lístky e-mailem a okno Nastavení.

 

2. V okně doplňku Výplatní lístek do PDF spustíte odesílání klepnutím na tlačítko Odeslat (obr. 2).

Dialog Výplatní lístek do PDF a informace o zpracování pracovních poměrů

Obrázek 2: Dialog Výplatní lístek do PDF a informace o zpracování pracovních poměrů.

Chyby při odesílání

Záznamy, které se nepodařilo odeslat, doplněk zapíše do logu (období a pracovní poměr). "Log" je txt soubor v aplikační složce Varia na stanici, kde se doplněk spouští.

  • Doplněk dále odešle e-mail s informací, které záznamy se neodeslaly, na e-mailovou adresu zadanou v nastavení doplňku (e-mail s předmětem "Neodeslané výplatní lístky MM/RRRR" a v těle zprávy je uveden seznam pracovních poměrů).
  • V případě problému s odesíláním (např. výpadek poštovního serveru), neodešle nic, tzn. ani "chybový" e-mail.

 

Poznámka

Článek popisuje pouze základní informace o nastavení a ovládání doplňku. Podrobnosti naleznete v článku nápovědy. Práci s doplňkem vám rádi předvedeme během ukázkové prezentace.