Stejný variabilní symbol

Pokud některý z vašich dodavatelů používá na fakturách stále stejný variabilní symbol, ve vystavovaných dokladech ho nemusíte opakovaně vypisovat. Ve Variu jednoduše tento údaj zadáte ke kontaktu v agendě Adresář.

  1. Variabilní symbol zapíšete v detailu záznamu Kontakt, na kartě Obchodní, záložce Dodavatel (obr. 1).
  2. Při pořizování došlé faktury pak vyplníte nejdříve název dodavatele, variabilní symbol se již doplní automaticky.
  • Jestliže máte zapnutou kontrolu duplicity variabilního symbolu, v této chvíli se duplicita neohlásí – Vario ověří, že u tohoto konkrétního dodavatele je variabilní symbol uveden u Kontaktu.
  • Předpokládáme, že jako první zapíšete hodnotu „číslo dokladu dodavatele” a až pak „variabilní symbol”. Po zadání „variabilního symbolu” se už tedy nenabízí možnost zapsat hodnotu variabilního symbolu do pole „Číslo dokladu dodavatele”.

Detail záznamu Kontakt, karta Obchodní, záložka Dodavatel a pole Variabilní symbol

Obrázek 1: Detail záznamu Kontakt, karta Obchodní, záložka Dodavatel a pole Variabilní symbol.