Tisk podle filtru tabulky

 

Jestliže máme aktivní typ zobrazení, které zobrazuje doklady po položkách, nejde vytisknout žádný tiskový formulář, nabízený v dialogu Tisk, s nastavením rozsahu tisku Radio button - Přepínač Podle filtru tabulky. Volba je zešedlá a nelze ji použít.

 

Příčina
Tiskové formuláře lze tisknout podle filtru tabulky pouze v případě, že zdroj zobrazení odpovídá zdroji tiskového formuláře. Většina tiskových formulářů je založena na zdroji, který obsahuje doklady (tj. hlavičky dokladů), jako například Faktura, Dodací list nebo Zakázka. Pokud je zobrazení založeno na jiném zdroji, ve vašem případě například Doklady+položky, nelze tisk Radio button - Přepínač Podle filtru tabulky použít, protože filtr není kompatabilní se zdrojem tiskového formuláře. Proto je tisk podle filtru tabulky nedostupný.

 

Řešení
Možností, jak tuto vlastnost systému obejít, je použít tisk vybraných záznamů. Vyfiltrované záznamy vyberete (levým tlačítkem myši, nebo všechny např. klávesovou zkratkou Ctrl+A) a z menu Soubor zvolíte Tisk...  a v dialogu Tisk přepínačem označíte Radio button - Přepínač Vybrané záznamy. Výhodou tohoto postupu je, mimo jiné, že u většiny tiskových formulářů není potřeba kvůli tisku vybraných záznamů otevírat přes menu Soubor dialog Tisk, ale lze tisknout přímo z panelu nástrojů, protože tiskové formuláře s výchozím nastavením "aktuální záznam" se automaticky přepnou na "vybrané záznamy" (za podmínky, že jsou v tabulce agendy vybrané řádky).