Chybějící oprávnění k zobrazením v modulu Pokladna (SQL 2000)

 

Během přihlašování některých uživatelů do modulu Pokladna se zobrazí chyba:

"Method 'RUN' of object '_aplication' failed" a následně další chybová hláška "Object required".

 Modul nemůžeme otevřít.

 

Řešení

1. kontrola uživatelských oprávnění k výchozím zobrazením

2. nastavení požadovaného výchozího zobrazení při otevírání tabulky agendy

3. zároveň oprava / odebrání chybného zobrazení 

 

Primární problém spočíval v tom, že uživatelé neměli oprávnění k zobrazením v agendě, ale pouze k jedinému, které ale na serveru MS SQL 2000 vykazovalo chybu vinou špatné syntaxe. I když byla oprávnění následně korektně nastavena, v nastavení uživatelů se směrovalo stále na původní, tedy chybné zobrazení, které bylo naposledy použité.