Potřebujete konstantní symbol?

Konstantní symbol není od roku 2004 povinným údajem při běžné platbě. Tiskový formulář Faktura tento údaj netiskne, pokud není uveden v záznamu. Tím se ušetří tisk jednoho řádku v záhlaví dokladu. Pokud nepoužíváte konstantní symboly, ale tisknete je, doporučujeme vám odstranit ze šablon faktur nastavení výchozí hodnoty pole Konstantni_symbol. Vaše faktury budou přehlednější.