Úhrada v hotovosti

Potřebujete vystavit zákazníkovi fakturu, kterou hradí ihned v hotovosti?

Pokud z jakéhokoliv důvodu chcete vystavit fakturu pro prodej v hotovosti, můžete přímo na vystavené faktuře provést úhradu v hotovosti pokladním dokladem.

  • Kdekoliv na kartě Obecné (případně na kartě "Součet") vyvoláte místní nabídku a vyberete příkaz Uhradit doklad... (obr. 1).

Doklad a místní nabídka

Obrázek 1: Doklad a místní nabídka.

 

  • Z detailu faktury vytvoříte pokladní doklad úhrady, kterým ji uhradíte (obr. 2 a 3).

Dialog Výběr dokladů k úhradě

Obrázek 2: Dialog Výběr dokladů k úhradě.

 

  • V sekci Uhradit přepněte na Radio button - Přepínač Po vložení uhradit doklady a klepněte na tlačítko Dokončit (obr. 3).

Dialog Výběr dokladů k úhradě

Obrázek 3: Dialog Výběr dokladů k úhradě.