Instalace Altus Vario – první kroky

Pro instalaci Altus Vario budete potřebovat instalační médium.

 • Pokud chcete Vario nainstalovat za účelem vyzkoušení, postupujete podle stručného průvodce na DVD – První kroky – zkoušíme Vario
 • Než začnete instalovat, prověřte si, zda váš počítač splňuje nezbytné předpoklady pro provozování programu Altus Vario.
 • Důležité je mít nastavené české národní prostředí (Start – Nastavení – Ovládací panely – Místní a jazykové nastavení – česky). Nesmíte mít nainstalovaný anglický či jiný cizojazyčný MS Access – je potřeba jej odinstalovat.
 • Před samotnou instalací se doporučuje zavřít ostatní spuštěné aplikace. Instalace se provádí spuštěním programu Setup.exe.

 

Instalační program spustíte jedním z následujících způsobů:

 • Z okna, které se zobrazí po vložení instalačního média Varia, spusíte instalaci klepnutím na tlačítko Instalace.
 • Pomocí okna průzkumníka zobrazte obsah složky Setup na instalačním médiu a poklepejte na soubor Setup.exe.

Po spuštění zjistí instalační program instalované součásti Varia. Pokud nejsou na počítači žádné nainstalovány, zobrazí se průvodce první instalací. Pokud na počítači již nějaké komponenty nainstalovány jsou, nabídne vám přeinstalování, aktualizaci nebo vytvoření administrátorské instalace Varia (pomocí rozšířených možností při instalaci "změnit nastavení").

První instalace

V prvním kroku zkonrolujte parametry instalace. Pokud je chcete změnit, přepněte příslušnou volbu. Pro vyzkoušení systému doporučujeme neměnit nastavení.

Instalační program se používá jako průvodce:

 • Klepnutím na tlačítko Další potvrdíte nastavení a přesunete se do další úrovně.
 • Klepnutím na tlačítko Zpět se můžete vrátit na předchozí panel a upravit některá nastavení.
 • Klepnutím na tlačítko Storno instalaci přerušíte – program nebude nainstalován.

Dále pokračujte podle pokynů průvodce. Klepnutím na tlačítko Dokončit začne probíhat instalace. O průběhu instalace jste informováni pomocí informačního okna.

Spuštění Varia

Altus Vario spustíte klepnutím na zástupce v menu Start/Programy/Altus Vario.

 • Altus Vario je informační systém, který bude obsahovat informace důležité pro chod vaší firmy. Proto vám doporučujeme chránit je před neoprávněným přístupem přidělením přístupových práv jednotlivým uživatelům. S novou instalací je ve Variu jeden uživatel – administrátor.
 • Při prvním spuštění se můžete přihlásit vaším jménem. Vario vytvoří nový uživatelský účet. Doporučujeme vám co nejdříve zadat do seznamu uživatelů jména všech, kdo budou se systémem pracovat, přidělit jim přístupová práva a nastavit hesla. Další informace naleznete v dokumentaci pod heslem přístupová práva.

Přeinstalování

Programové soubory Altus Varia jsou znovu zkopírovány do složky Varia (C:\Program Files\Vario). Stávající soubory se před přepsáním zálohují. Přeinstalace se provádí jen v případě, že by byl program poškozen.

Aktualizace

Aktualizace slouží k instalaci nového vydání programu. Novější programové soubory Altus Varia jsou zkopírovány do složky Varia (C:\Program Files\Vario). Stávající soubory se před přepsáním zálohují.

 

Související dokumenty