Vario, SQL a Microsoft® ISA Server 2004

1. Pokud je na serveru, na kterém je nainstalován SQL server pro Altus Vario, zároveň nainstalován Microsoft® ISA Server 2004, je nutné v jeho nastavení vypnout nebo upravit (nutno otestovat podle konkrétní situace) limity připojení:

 

Nastavení Microsoft® ISA Server 2004

 

Limity připojení mají zabránit Denial of Service (DoS) útokům, za které však nelze považovat připojení vytvořená ovladačem ODBC.

Jsou-li limity připojení zapnuty ve svém výchozím nastavení, nelze ve Variu provádět vícepoložkové operace (vyskladnění, dobropisování, kopírování dokladů) nad více než cca 7 až 11 položkami. Další důsledky nebyly reportovány, avšak zajisté se projevily.

Pokud je potřeba jemnějšího nastavení, než vypnutí "connection limits", je nutno tuto potřebu konzultovat se správcem firewallu a případná nastavení pečlivě otestovat a mít na paměti, že některé nečekané problémy při práci s Variem může mít na svědomí právě toto nastavení.

Další informace o nastavení limitů naleznete zde: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc302445.aspx Externí odkaz

2. Pro zvýšení výkonu (teoreticky nepotvrzeno) je vhodné přidat na začátek řetězu pravidel pravidlo pro příchozí TCP spojení na port, na kterém poslouchá daná instance SQL serveru (v terminologii ISA serveru se jedná o Server Publishing Rule). Pro vytvoření pravidla tedy použijte úlohu Create New Server Publishing Rule.

 

Pravidlo pro SQL server naslouchající na TCP portu 1884 pak vypadá například takto:

Pravidlo pro SQL server naslouchající na TCP portu 1884