Zdanitelná plnění s dalším DIČ

 

Jak nastavit ve Variu vlastní zdanitelné plnění SK tak, aby se dalo vybrat v položkách dokladů a účtovat na samostatné podrozvahové účty a zároveň dosáhnout toho, aby doklad vstupoval do tisku formuláře Zdanitelná plnění EU?  Teď se nabízí pouze typ zdanit. plnění "není".

 

Řešení

Firma registrovaná jako plátce DPH v jiném státě EU může vystavovat doklady ve Variu. K tomu potřebuje zadat vlastní typy zdanitelných plnění na kartě Zdanitelná plnění v možnostech Přiznání k DPH a předkontace k těmto plnění v menu Agenda/Možnosti předkontací v dialogu Možnosti předkontací.

 

→ Předkontace se musí jmenovat jako Zdanitelné plnění (viz bod 1 v dokumentu DPH - zdanitelná plnění s dalším DIČ).

→ Pokud chcte ovlivnit způsob účtování, uvedete na posledním místě názvu číslo 2 nebo 3. Význam je uveden níže.

 

2

Řádek navíc jen pro DPH, bez vyplněné předkontace – účtování řádku proběhne jako naše reverse charge (tzn. pro faktury s místem plnění EU nebo třetí země se řádek, kde je uvedená sazba DPH, zaúčtuje jen 343/343 a předkontaci bere podle zdanitelného plnění a sazby -> Přijatá na MD / Uskutečněná na D).

Na položkách dokladu se předkontace u této položky nevyplňuje. Pokud by uživatelem byla předkontace vyplněna, bude ignorována.
 

3 Řádek navíc jen pro DPH, bez vyplněné předkontace – účtování proběhne jako účtování řádku Oprava DPH, tedy vysloveně podle zadané MD/D (je určený pro přijaté faktury – uplatnění odečtu ve státě registrace). Podmínka obdobně jako u "2" pouze s rozdílem, že účtování probíhá přesně MD/D.
  Pokud je uveden libovolný jiný znak, účtuje se základ DPH podle předkontace položky a DPH podle předkontace zdanitelného plnění.

 

→ Navíc je třeba doplnit definice pro DPH (Možnosti na Přiznání k DPH, tlačítko Definice zdanitelných plnění...), aby se správná plnění načítala na ř. 24.

→ Původní struktura předkontace, která začínala písmeny příslušného státu (např. SK 3xxx), je stále podporovaná kvůli zpětné kompatabilitě. Za mezerou, tedy na čtvrtém místě, pak musí být jedna z následujících číslic: 2 nebo 3.

Poznámka

Nezadávejte duplicitní názvy pro přijatá a uskutečněná zdanitelná plnění. Duplicita není kontrolována, ale může způsobit problémy zejména, pokud byste plnění s duplicitním názvem použili na řádku 24.

  • Podrobnější informace naleznete v navazujícím dokumentu.

 

Navazující dokument