Vytvoření kontaktu načtením údajů z internetu

Pokud nechcete vypisovat ručně údaje při založení nového kontaktu do adresáře, můžete načíst údaje dostupné v rejstříku Ministerstva financí.

  • V agendě Adresář spusťte funkci z menu Agenda/Údaje kontaktu z rejstříku MFČR (Nový kontakt).
  • Vyplňte IČO a vyberte volbu Vytvořit nový kontakt do zvolené knihy.
  • Potom pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

Výhodou tohoto postupu je, že ušetříte přepisování údajů a zároveň můžete zkontrolovat soulad vašich podkladů se záznamy v oficiálním rejstříku.