Import výpisu z internetového bankovnictví Citibank Europe plc, organizační složka

Citibank Europe plc, organizační složka

S účinností od 1. ledna 2008 se společnost Citibank a.s. změnila z dceřiné společnosti stoprocentně vlastněné společností Citibank Overseas Investment Corporation se sídlem v USA na pobočku akciové společnosti Citibank Europe plc se sídlem v Irsku. Od tohoto data se název naší společnosti změnil na Citibank Europe plc, organizační složka. (V dalším textu jen Citibank.)

Abyste mohli importovat výpisy z Citibank, nemusíte mít sjednanou službu Homebanking. Výpisy můžete stahovat přímo z internetového bankovnictví Citibank Online (platnost názvu, služby a citovaných dokumentů banky k datu vzniku tohoto dokumentu, tj. k 14. 12. 2010).

 

Následující postup čerpá z uživatelského manuálu, kapitoly 4.3. EXPORT POHYBŮ (formát *.pdf), internetového bankovnictví Citibank Online, který naleznete volně dostupný na webových stránkách Citibank (odkazy míří do sítě Internet).

 

Pomocí této funkce můžete kdykoli stáhnout soubor s výpisem z účtu do vašeho účetnictví

Obrázek 1: Prostředí aplikace internetového bankovnictví Citibank Online

 

1. Po přihlášení do internetového bankovnictví Citibank Online vyberte kartu Informace o účtech a z levého menu Export pohybů.

2. Zadejte období a vyberte účet.

3. V poli Typ stažení souboru vyberte Souhrn s přehledem detailních pohybů na účtu

4. V poli Formát vyberte položku CSV

5. Import výpisu zahájíte klepnutím na Stáhnout aktivity>

 

 Jestliže se výpisy stahují s nekompletním vnitřním obsahem (například řádek neobsahuje údaj o plátci a VS), pak je třeba v internetovém prohlížeči (testováno v MS Internet Explorer 8) z menu Nástroje l Možnosti internetu l Zabezpečení l Vlastní úroveň... až zcela dole nastavit všechny volby pro Stažení na hodnotu Radio button - Přepínač Povolit (viz obrázek 2).

 

Nastavení zabezpečení - zóna Místní intranet 

 Obrázek 2: Dialog Nastavení zabezpečení - zóna Místní intranet

 

Následně by se měl soubor výpisu stáhnout se správným obsahem.