Možnosti dodatečné fakturace dokladů

Fakturu lze vystavit řadou způsobů. Obvyklým způsobem je fakturace zakázek nebo výdejek. Dejme tomu, že vystavíte fakturu k výdejce. Následně se ukáže, že stejnou fakturou potřebujete fakturovat ještě další výdejku. Nejjednodušším způsobem je použít příkaz Vložit položky z dokladu... z místní nabídky nad položkami dokladu.

Tento příkaz nabízí několik voleb. Volba "Fakturovat výdejku" umožňuje vybrat další výdejku. Její položky budou přidány na fakturu stejným způsobem, jako u první výdejky – dojde k fakturaci výdejky. Okno pro výběr dokladů umožňuje vybrat výdejky i jednotlivé položky výdejek.

Analogický postup platí pro vystavení výdejek, příjemek, přijatých faktur nebo pokladních dokladů.

Tento postup není jediný možný. Lze také vytvořit vazbu mezi položkami dokladů "ručním" zadáním čísel dokladů.

  • Na fakturu vložte položku se stejným produktem a stejným množstvím.
  • Položku necháte ve stavu koncept.
  • Potom otevřete skladový doklad a přejděte na řádek s daným produktem.
  • Nad polem Stav zobrazíte místní nabídku a zvolíte příkaz Přehled... .
  • V tabulce obchodního případu zadáte do sloupce Číslo účetního dokladu číslo faktury. Pokud je na faktuře nalezen stejný produkt, nabídne se vytvoření vazby. Pokud není položka na faktuře ve stavu koncept, bude navýšeno množství položky o množství na výdejce.

Jestliže chceme přidat na fakturu položky, na které ještě neexistuje výdejka, stačí je přidat na fakturu a vyskladnit. Při vyskladnění se nabídne možnost vystavení nové výdejky nebo použití výdejky stávající.

Rušení vazeb
Stane se, že je doklad vystaven omylem. Například vyfakturujeme jinou výdejku. V takovém případně je nejjednodušší nápravou smazat položky z chybně vystaveného dokladu. Tím se faktura odpojí od výdejky. Správnou výdejku přidáme na existující fakturu příkazem Vložit položky z dokladu..., jak je popsáno výše.

Další možností zrušení vazby je smazání položky z tabulky obchodních případů. Nad položkou faktury zobrazíte místní nabídku nad polem Stav. Vyberete příkaz Přehled... a z tabulky smažete řádky obsahující doklady, od kterých chcete položku faktury odpojit. Smazáním vazby se změní položka faktury (změna množství a stavu). Položky na souvisejících dokladech zůstanou zachovány, pouze se u nich změní stav (nebude FAKTUROVÁNO). (Tento postup je složitější, než smazání položky dokladu, ale hodí se, pokud jedna položka faktury fakturuje více výdejek, například kvůli částečnému plnění ze zakázky.)

V některých případech lze nastavit položku dokladu na stav koncept. Výsledek bude stejný jako v předchozím případě - na souvisejících dokladech zmizí stav FAKTUROVÁNO a položky bude možné fakturovat jinou fakturou.

Všechny výše uvedené operace můžete provádět i nad položkami ve stavu OK nebo VYDÁNO. Uživatelé, kteří přešli z Varia 11, mají tendenci před každou úpravou vracet realizovaný skladový pohyb (výdej). Vracení výdejů není ve Variu 12/14 potřeba. Ať již chcete změnit cenu nebo vazbu na jiné doklady, nevracejte kvůli tomu skladové pohyby.
Popsaný postup je analogický i pro přijaté doklady, příjemky a objednávky.