Registrace

V této sekci naleznete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se registrace Altus Vario.

Aktivace Varia

Při prvním spuštění Varia je vyžadována aktivace, která odešle sériové číslo datového profilu do Altusu software. V Altusu je vygenerována 30 denní demolicence na všechny základní moduly.

Nezaregistrované Vario – Demo

Každá firma je oprávněna používat nezaregistrované Vario po dobu 30 dní. Nezaregistrované Vario není, kromě data platnosti, nijak omezeno. Můžete testovat libovolný počet záznamů i připojených uživatelů.

Po vypršení demolicence, tzn. po prvním spuštění po třiceti dnech, je potřeba Vario registrovat buďto na některou z placených kategorií, nebo na neplacenou kategorii Free Office (používání zdarma, omezení kapacitní), případně požádat o prodloužení demolicence.

Registrace Varia

Pokud se rozhodnete používat Vario plnohodnotně, tj. se všemi výhodami plné verze, musíte vaší kopii zaregistrovat u výrobce. Objednávku lze provést přímo z Varia, nebo stačí kontaktovat obchodní oddělení. Registraci lze uskutečnit i pomocí doplňku Správce licencí. Po registraci můžete dále pokračovat v práci s daty, která jste již pořídili v neregistrované verzi.

Kategorie Varia

Před registrací se musíte rozhodnout pro jednu z kategorií Varia. Všechny kategorie jsou binárně shodné, liší se pouze kontrolou kapacity. Pokud vyčerpáte kapacitu záznamů platnou pro vaši kategorii Varia a rozhodnete se pro kategorii vyšší, registrujte ji buď přímo z Varia, telefonicky, nebo pomocí doplňku Správce licencí. Mezi kategoriemi lze přecházet bez nutnosti instalace software nebo přerušení provozu.

Počet licencí

Před registrací musíte určit počet jednotlivých modulů, které budete potřebovat. Potřebný počet modulů je odvozený od počtu uživatelů, kteří v jeden okamžik využívají licenci konkrétního modulu. Mějte na paměti, že budete potřebovat i licence modulů, jejichž funkce budete využívat jen zprostředkovaně (například pro přidání adresy z faktury do adresáře budete potřebovat licenci modulu Adresář).

Počet licencí modulů lze v budoucnu bezproblematicky rozšířit.

 

Související dokumenty