Jak vybrat více záznamů

V seznamech, které umožňují výběr více záznamů a jsou realizovány pomocí tabulky, nemusíte zaklikávat jednotlivé řádky. Místo toho stačí táhnout myší přes volič záznamů (volič záznamů je první sloupec zleva, který zobrazuje symbol aktuálního záznamu (šipka), případně nového řádku (hvězdička)).

Příklad

  • Modul Vydané doklady, menu Agenda/Fakturovat/Výdejky...
  • Pro výběr dokladů použít zobrazení Nefakturované výdejky po položkách.
  • Chcete vybrat všechny položky první výdejky. Myší najedete na volič záznamů vedle první položky, stisknete a táhnete dolů, abyste vybrali všechny položky. Uvolníte tlačítko a označené položky se zatrhnou.
  • Další položky vyberete stejným způsobem – při označení dalších řádků se zatržení původně vybraných řádků zachová.