Zabírání a uvolňování licencí

Při otevření modulu uživatel zabere licenci daného modulu. Licence se vrátí při zavření tabulky agendy daného modulu.

Obsazení více licencí při práci s modulem

Uživatel při své práci s modulem může obsadit i licence jiných modulů, ačkoli je nemá přímo otevřené.

Například:

  • licenci modulu Sklad zabere při vyskladnění z modulu Zakázky.
  • licence modulu Adresář zabere vytvořením nového kontaktu z detailu Vydaného dokladu.

Uživatel tedy při své práci s modulem Zakázky zároveň používá služeb modulů Sklad (resp. Adresář atd.) a tudíž jsou tyto licence obsazené, dokud se s modulem, který jejich použití vyvolal, pracuje. Licence se vrátí při zavření modulu.

Prohlížení záznamů licence neblokuje

Jestliže otevřete modul Zakázky a z detailu zakázky prohlížíte detail firmy, licence modulu Adresář blokována není. Obdobně to platí pro otevírání detailů produktů, skladových položek apod.

Vystavení záznamu licence blokuje

Při vystavení záznamu se vždy licence zabere. Například při práci se zakázkou založíte nový kontakt do Adresáře. Založením kontaktu se obsadí licence modulu Adresář. Má se za to, že uživatel pro svojí práci potřebuje služby modulů Zakázky a Adresář. Licence jsou proto blokované, dokud uživatel neukončí svoji práci zavřením všech oken modulu Zakázky (tj. tabulku agendy Zakázky a případně tabulku agendy Objednávky).

Otevření modulu licenci blokuje

Otevření tabulky agendy vždy zabere licenci daného modulu nebo agendy.

Komplety licencí

Komplety jsou nedělitelné. Pokud je obsazena licence modulu, který byl zakoupen v rámci kompletu, dojde k zablokování všech licencí daného kompletu.

Komplety a volné licence

Situace je komplikovanější, pokud jsou licence určitého modulu zakoupeny v rámci kompletu a k nim existují navíc licence stejného modulu, které nejsou součástí kompletu.

Vyzvedávání licencí:

  1. Před vyřízením požadavku se zkontroluje celkový počet licencí v profilu (zakoupených a vyzvednutých).
  2. Otestuje se, zda je možné vyzvednout další licenci požadovaného modulu - pokud má modul dokoupené samostatné licence - vynechají se body 3 a 5.
  3. Otestuje se, zda je vyzvednutá licence kompletu, nebo zda je možné vyzvednout další licenci kompletu.
  4. Zaznamená se vyzvednutí licence požadovaného modulu.
  5. Zaznamená se vyzvednutí licence kompletu.

Pevná licence ke Kompletu

Nastavení pevné licence ke Kompletu se nepoužije automaticky i pro všechny moduly, které Komplet obsahuje. Potřebujete-li zajistit, abyste měli k dispozici pevné licence i pro konkrétní moduly, musíte přívlastkem (pevná) označit každý z nich.

 

Související dokumenty