Změna osnovy pro státní neziskové organizace (SNO)

Účetní závěrka převádí počáteční stav účtu na stranu účtu podle jeho druhu. Jestliže je účet Aktivní a má zůstatek na Dal, po závěrce a převedení počátečních stavů bude tento zůstatek na Má dáti mínusem.

V případě změny druhu účtů z Aktivního na Pasivní apod., se bude převod řídit druhem účtu ve starém roce. Je tedy třeba dát pozor ve chvíli změny druhu účtu v účtové osnově a měnit údaj pouze do budoucnosti, nikoli zpětně.

Například:

  • U SNO se účtu 352 od 1. 1. 2014 změnila náplň. Účet, který byl dosud Pasivní, se stává Aktivním.
  • Zůstatek účtu 352 se v rámci závěrky 2013 přeúčtuje na 368.
  • Počáteční stav účtu 368 se nastaví jako u účtu Aktivního.

Dialog Roční účetní uzávěrka - převodový můstek

 

Související dokumenty