Vyhledávání v databázi

Pro hledání textu obsaženého v textu dokumentu nebo v jeho nadpisu můžete použít textové pole umístěné vlevo nahoře (Hledat). Vyhledává se pouze zadaný text, nelze použít logické operátory. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete hledat podle přesných názvů funkcí (titulek menu, kterým se funkce spouští), dialogových oken, tiskových výstupů a dalších objektů Varia.

Na stránce hledání je možné upřesnit, v jaké sekci se mají prohledávat dokumenty a vybrat verzi Varia. Můžete také specifikovat, zda se má vyhledávat přesně zadaná fráze nebo jednotlivá slova. Volba Všechna zadaná slova podporuje ohraničení fráze uvozovkami.

Výpis nalezených dokumentů je rozdělen podle sekcí znalostní databáze.

Dále je možno na stránce hledání použít funkce pro výpis aktualizací (od vydání do vydání pro konkrétní verzi) a výpis aktualizovaných dokumentů v databázi.