Změny v Evidenci majetku

Detail majetku byl zásadním způsobem přepracován s ohledem na přehlednost.

Byla doplněna plnohodnotná podpora pro odepisování nehmotného investičního majetku.

 

 • Zpřehlednění částek na kartě odpisů
  • doplněna Zůstatková cena při vyřazování

 

 • Plnohodnotná možnost přerušení odepisování, včetně možnosti zadat neomezený počet přerušení

 

 • Možnost evidence a účtování technického zhodnocení i u odepsaného majetku

 

 • Podpora hromadných změn nově také pro
  • přerušení odepisování
  • odvolání účetních odpisů
  • odvolání daňových odpisů

 

 • Nové tiskové formuláře
  • daňový odpisový plán
  • porovnání odpisů
  • roční přehled
  • účetní odpisový plán

 

Související dokumenty