Výpočty mezd

Obsah

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Hromadný výpočet mezd

Hromadný výpočet mezd pro všechny měsíční složky lze spustit volbou:

 • Nástroje agendy Mzdy/Výpočet mezd/Výpočet mezd – všechny

Další volbou je:

 • Nástroje agendy Mzdy/Výpočet mezd – Výběr…

Tato volba otevře dialog Výpočet mezd (obr. 1). Na kartě Výpočet se zobrazí seznam všech vytvořených mezd. Je možné vybrat libovolné nebo všechny pracovní poměry a po klepnutí na tlačítko Výpočet mezd se provede výpočet vybraných mezd.

Dialog Výpočet mezd (výběr) s pracovními poměry na kartě Výpočet

Obrázek 1: Dialog Výpočet mezd (výběr) s pracovními poměry na kartě Výpočet.

Pořadí výpočtu mezd

Při výpočtu mezd – hromadném nebo vybraných poměrů, se přednostně provede výpočet souběžných pracovních poměrů a poté poměrů k nim hlavních. Tím je automaticky zajištěno, že se nejdříve spočítá základ daně souběžného poměru, který se připočte ke zdanění při výpočtu hlavního poměru.

 • Zatržením pole Upravené, ale nespočítané na kartě Výpočet (obr. 1) můžete zobrazit mzdy pracovních poměrů, které byly upraveny v dialogu Mzda nebo v některém dialogu pro hromadné zadávání, ale po úpravě nebyl spuštěn výpočet. Tyto mzdy lze označit a provést výpočet těchto upravených mezd. Kontrola u pracovního poměru sleduje aktualizace polí „Poměr”, „Datum nástupu” a „Datum ukončení”. Ostatní údaje jsou kontrolovány proti dialogu „Mzda”. Součástí dozoru je také kontrola správně nastavené příslušnosti ke zdravotní pojišťovně.

Dialog Výpočet mezd (výběr) a seznam kontrol na kartě Kontroly

Obrázek 2: Dialog Výpočet mezd (výběr) a seznam kontrol na kartě Kontroly.

 • Na kartě Kontroly (obr. 2) jsou zaškrtávací pole pro výběr kontrol, které se mají provést.
 • Po klepnutí na tlačítko Kontrola (obr. 2) se provedou vybrané kontroly a zobrazí se protokol o jejich výsledcích (obr. 2a).

Protokol s výsledky kontrol zpracování mezd

Obrázek 2a: Protokol s výsledky kontrol zpracování mezd.

Kontroly

1. Jsou nastaveny parametry aktuálního období?

 • V rámci této kontroly se zjišťuje, zda jsou v rámci uzávěrky spočítány průměry pro aktuální období, zda jsou nastaveny daňové sazby, sazby odpočtů, sazby DNP apod. Chybějící nastavení lze doplnit v dialogu Nastavení.

2. Nabízejí se k vytvoření (mezd) všechny pracovní poměry, které nejsou ukončené?

 • Tato kontrola zjišťuje, zda jsou pro všechny neukončené pracovní poměry správně vytvořeny mzdové složky v agendě Personalistika. Pokud jsou složky připraveny správně, nabízejí se tyto pracovní poměry ke zpracování v Průvodci vytvořením mezd. Pokud kontrola zobrazí takové poměry, je nutné pro ně v agendě Personalistika v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení připravit mzdové složky.
 • Jako problémové se nezobrazují ty poměry, které začínají až v dalším než kontrolovaném období a nemají vytvořené žádné výchozí mzdové složky.

3. Jsou všechny nabízené pracovní poměry vytvořené?

 • V Průvodci vytvořením mezd se nabízejí pracovní poměry, které mají v Personalistice připravené mzdové složky. Pro všechny tyto nabízené pracovní poměry vytvořte mzdy v průvodci vytvořením mezd.

4. Jsou všechny složky nemocí aktualizovány dle existujících eNeschopenek?

5. Jsou všechny vytvořené nebo upravené pracovní poměry spočítané?

 • Po vytvoření mzdy a přidání nebo úpravě mzdové složky v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky nebo v dialogu pro hromadné zadávání mezd by měl proběhnout výpočet mzdy. Pokud tato kontrola zobrazí nějaké pracovní poměry, proveďte jejich výpočet na kartě Výpočet nebo v dialogu Mzda.
 • Nezahrnuje poměry, u kterých proběhly opakované úpravy měsíčních mzdových složek na kartě Měsíční složky v dialogu Mzda, pokud byly následně v tomto dialogu spočítané. Obdobně je vyhodnocován parametr Upravené, ale nespočítané na kartě Výpočet.

6. Byla provedena změna nastavení pracovního poměru po výpočtu mzdy?

 • Pokud byl změněn některý z parametrů pracovního poměru po posledním výpočtu mzdy, kontrola tento pracovní poměr zobrazí. Proveďte výpočet mezd pro tyto poměry.

7. Byla provedena změna nastavení mzdových složek po posledním výpočtu mezd?

 • Tato kontrola zobrazí pracovní poměry, u kterých došlo ke změně nastavení některé mzdové složky po výpočtu mzdy. Proveďte výpočet mezd pro tyto poměry.

8. Mají všechny vytvořené pracovní poměry nastavené správné pořadí složek daňového zvýhodnění?

 • Pokud je nalezena chyba, zobrazí se samostatné dialogové okno (obr. 3) s pokyny pro opravu zobrazených pracovních poměrů.

Dialog Kontrola pořadí složek daňového zvýhodnění

Obrázek 3: Dialog Kontrola pořadí složek daňového zvýhodnění.

Příslušnost k ZP (ke zdravotní pojišťovně)

Karta Příslušnost k ZP (obr. 4) zobrazuje seznam zaměstnanců s pracovními poměry, kteří mají Typ poměru DPC nebo DPP a v aktuálním období nedosáhli rozhodného příjmu pro účast na zdravotním pojištění.

Po výběru zaměstnanců z tohoto seznamu (obr. 4) klepnutím na tlačítko Odhlásit ZP se provedou následující činnosti:

 1. Odhlášení od poslední aktuální zdravotní pojišťovny k poslednímu dni předchozího období – ukončení příslušnosti k ZP v Historii ZP k poslednímu dni předchozího období.
 2. Vygenerování kódu "O" do Oznámení k poslední aktuální zdravotní pojišťovně k poslednímu dni předchozího období.
 3. Nastavení pole Zdravotní pojišťovna na "není evidována".
 4. Pokud je zaškrtnuté zatržítko CheckBox - Zatržítko Provést výpočet mezd odhlášených zaměstnanců, spustí se výpočet všech pracovních poměrů právě odhlášených zaměstnanců.

Dialog Výpočet mezd (výběr) a seznam zaměstnanců, kterým chcete ukončit příslušnost ke zdravotní pojišťovně

Obrázek 4: Dialog Výpočet mezd (výběr) a seznam zaměstnanců, kterým chcete ukončit příslušnost ke zdravotní pojišťovně.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokument