Doporučení pro práci s agendou Evidence majetku

Na počátku práce zvažte roztřídění majetku do různých knih a knihy založte se správným nastavením. Je vhodné založit i jednu knihu pro vyřazený majetek, který tak můžete z původní „aktivní” knihy, přeřadit do knihy „archivní”. Dále doporučujeme samostatné knihy pro soubor majetku a pro komponenty v Evidenci neodpisovaného majetku.

 

Nezapomeňte na nastavení agendy – pokud nepoužíváte modul Účetnictví a nebudete proto chtít vystavovat interní doklady, je třeba tuto možnost vybrat zatržítkem. Stejně tak podle svých vnitropodnikových směrnic nastavte způsob vytváření účetních odpisů (od měsíce zařazení nebo měsíce následujícího po datu zařazení).

 

Na kartě Obecné vyplňte už při založení karty maximum údajů, které znáte. Podle Druhu či Konta majetku se třídí některé tisky, vyplnění Odpověd.os.Umístění oceníte při inventuře. Některé z polí systém pro svůj chod nepotřebuje, mohou vám však být v budoucnu užitečné, vyhnete se tak zdlouhavému hledání ve starých pořadačích atd. (např. datum konce záruky apod.).

 

Pokud odepisujete drobný majetek, založte si vlastní odpisovou skupinu podle našeho dokumentu Odpisové sazby. Budete tak mít možnost vytvářet automaticky odpisové plány podle vašeho zadání.

 

Na kartě Účetní odpisy si vyplňte všechny známé předkontace (nejen zařazení, ale i odpis a vyřazení ve vstupní ceně). Můžete použít předkontací nastavených v knize interních dokladů zvolením Knihy a poté Předkontace, nebo přímého zápisu celé předkontace s lomítkem (např. 551000/082000).

 

Při každé změně karty potvrďte Variem vyžádaný přepočet odpisových plánů, aby nemohlo dojít k nesouhlasu mezi zadanými údaji a vypočtenými odpisy.

 

Související dokumenty