Úhrada eurové faktury z CZK účtu

Jak správně uhradit eurovou fakturu, jestliže je hrazena z CZK účtu?

Úhradu vyřešíte na dokladu v agendě Banka, tzn. na Bankovním výpisu s měnou v korunách (obr. 1), v detailu položky.

Doklad Bankovní výpis, karta Obecné

Obrázek 1: Bankovní výpis, karta Obecné.

 

→ Podřízená záložka Tabulka (obr. 2)

  • Na položkách se faktura a částka k úhradě zobrazí v korunách ve sloupci Částka (CZK).
  • Přepněte se na detail položky (obr. 3).

Bankovní výpis, karta Položky, podřízená záložka Tabulka

Obrázek 2: Bankovní výpis, karta Položky, podřízená záložka Tabulka.

 

→ Podřízená záložka Detail (obr. 3)

  • V detailu položky je však už rozpis jak na měnu, tak na koruny. Vidíte měnu položky a kurs, kterým je hrazena.
  • V detailu položky bankovního výpisu, mezi polem částky v měně a polem částky v korunách, je zobrazen symbol «». Ten znamená, že částky jsou vzájemně vázány kurzem. Při zadání jedné se přepočte i druhá. Podrobnosti v dokumentu Volitelný přepočet částky nebo kurzu.

Bankovní výpis, karta Položky, podřízená záložka Detail

Obrázek 3: Bankovní výpis, karta Položky, podřízená záložka Detail.

 

  • Pokud kliknete na tlačítko  vedle pole Kursový rozdíl, otevře se dialog Kursové a finanční rozdíly úhrady (obr. 4), ve kterém můžete částky ještě dále upravovat.
  • Důležitá jsou především zatržítka CheckBox - Zatržítko vedle polí Částka úhrady a Finanční rozdíl. Zatržítka CheckBox - Zatržítko mají za úkol přepočítávat a nebo naopak potlačit přepočtení jedné částky podle druhé.
  • Klepnutím na tlačítko OK částky potvrdíte a dialog uzavřete.

Dialog Kursové a finanční rozdíly úhrady

Obrázek 4: Dialog Kursové a finanční rozdíly úhrady.

 

Související dokumenty