Registrace Varia

Obsah:

Aktivace Varia

  • Při prvním spuštění Varia je vyžadována aktivace, která odešle sériové číslo datového profilu výrobci Varia Seyfor, a. s., Divize MB, BU Vario U nás je vygenerována 30 denní demolicence na všechny základní moduly. Licence je uložena v souboru licence.xml, který se stáhne automaticky do složky dat.
  • Automatický download proběhne jen pokud je aktivní internetové připojení. Jestliže není, provádí se aktivace zadáním aktivačního kódu, který vám sdělí obchodní oddělení (viz dokument Aktivace – po telefonu). V takovém případě si Vario vygeneruje dočasný licenční soubor licence.xml samo a od nás dodatečně obdržíte originální licenční soubor, kterým přepíšete dočasný ve složce dat. V lokální instalaci naleznete soubor licence.xml například v umístění C:\Program Files\Vario12\Data. (Systém Vario automaticky aktualizuje licenční soubor v intervalu 30 dní.)

Nezaregistrované Vario – Demo

  • Každá firma je oprávněna používat nezaregistrované Vario po dobu 30 dní. Nezaregistrované Vario není, kromě data platnosti, nijak omezeno. Můžete testovat libovolný počet záznamů i připojených uživatelů.
  • Po vypršení demolicence, tzn. po prvním spuštění po třiceti dnech, je potřeba Vario registrovat buďto na některou z placených kategorií, nebo na neplacenou kategorii Free Office (používání zdarma, omezení kapacitní), případně požádat o prodloužení demolicence. Aktualizovaná licence se stáhne z internetu automaticky, případně pomocí Správce licencí.

Registrace Varia

  • Pokud se rozhodnete používat Vario plnohodnotně, tj. se všemi výhodami plné verze, musíte vaší kopii zaregistrovat u výrobce. Objednávku lze provést přímo z Varia, nebo stačí kontaktovat obchodní oddělení. Registraci lze uskutečnit i pomocí doplňku Správce licencí. Po registraci můžete dále pokračovat v práci s daty, která jste již pořídili v neregistrované verzi.

Aktivace modulu

Registrace modulů, doplňků a volitelných komponent

  • Stejný princip registrace platí pro použití jakýchkoli jiných licencovaných modulů nebo doplňků. Při první spuštění modulu (doplňku) se zobrazí informace o tom, že modul vyžaduje registraci a nabídne se aktivace demolicence. Pokud ji potvrdíte, Vario pošle výrobci Varia Seyfor, a. s., Divize MB, BU Vario požadavek na demo. Demo se přidá do seznamu licencí a stáhne se nový licenční soubor obsahující přidané demo. Demo je obvykle na 30 dní. Po vypršení dema je opět potřeba koupit placenou (příp. neplacenou) kategorii, nebo si požádat o prodloužení dema. Některé licence výjimečně nenabízí 30denní demo licence, takže vyžadují okamžité objednání.

Kategorie Varia

  • Před registrací se musíte rozhodnout pro jednu z kategorií Varia. Všechny kategorie jsou binárně shodné, liší se pouze kontrolou kapacity. Pokud vyčerpáte kapacitu záznamů platnou pro vaši kategorii Varia a rozhodnete se pro kategorii vyšší, registrujte ji buď přímo z Varia, telefonicky, nebo pomocí doplňku Správce licencí. Mezi kategoriemi lze přecházet bez nutnosti instalace software nebo přerušení provozu.

Počet licencí

  • Před registrací musíte určit počet jednotlivých modulů, které budete potřebovat. Potřebný počet modulů je odvozený od počtu uživatelů, kteří v jeden okamžik využívají licenci konkrétního modulu. Mějte na paměti, že budete potřebovat i licence modulů, jejichž funkce budete využívat jen zprostředkovaně (například pro přidání adresy z faktury do adresáře budete potřebovat licenci modulu Adresář). Licence demo i plných verzí si Vario automaticky stahuje z centrální databáze licencí přes internet. Správa licencí je díky tomu pohodlná. Počet licencí modulů lze v budoucnu bezproblematicky rozšířit.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty