Registrace

Aktivace Varia
Při prvním spuštění Varia je vyžadována aktivace, která odešle sériové číslo datového profilu do Solitea, a.s., Divize MB, BU Vario. U nás je vygenerována 30 denní demolicence na všechny základní moduly. Licence je uložena v souboru licence.xml, který se stáhne automaticky do složky dat.
Automatický download proběhne jen pokud je aktivní internetové připojení. Jestliže není, provádí se aktivace zadáním aktivačního kódu, který vám sdělí obchodní oddělení (viz dokument Aktivace – po telefonu). V takovém případě si Vario vygeneruje dočasný licenční soubor licence.xml samo a od nás dodatečně obdržíte originální licenční soubor, kterým přepíšete dočasný ve složce dat. V lokální instalaci naleznete soubor licence.xml například v umístění C:\Program Files\Vario12\Data. (Systém Vario automaticky aktualizuje licenční soubor v intervalu 30 dní.)

 

Nezaregistrované Vario - Demo
Každá firma je oprávněna používat nezaregistrované Vario po dobu 30 dní. Nezaregistrované Vario není, kromě data platnosti, nijak omezeno. Můžete testovat libovolný počet záznamů i připojených uživatelů.
Po vypršení demolicence, tzn. po prvním spuštění po třiceti dnech, je potřeba Vario registrovat buďto na některou z placených kategorií, nebo na neplacenou kategorii Free Office (používání zdarma, omezení kapacitní), případně požádat o prodloužení demolicence. Aktualizovaná licence se stáhne z internetu automaticky, případně pomocí Správce licencí.

 

Registrace Varia
Pokud se rozhodnete používat Vario plnohodnotně, tj. se všemi výhodami plné verze, musíte vaší kopii zaregistrovat u výrobce. Objednávku lze provést přímo z Varia, nebo stačí kontaktovat obchodní oddělení. Registraci lze uskutečnit i pomocí doplňku Správce licencí. Po registraci můžete dále pokračovat v práci s daty, která jste již pořídili v neregistrované verzi.

 

Aktivace modulu

 

Registrace modulů, doplňků a volitelných komponent
Stejný princip registrace platí pro použití jakýchkoli jiných licencovaných modulů nebo doplňků. Při první spuštění modulu (doplňku) se zobrazí informace o tom, že modul vyžaduje registraci a nabídne se aktivace demolicence. Pokud ji potvrdíte, Vario pošle do Solitea, a.s., Divize MB, BU Vario požadavek na demo. Demo se přidá do seznamu licencí a stáhne se nový licenční soubor obsahující přidané demo. Demo je obvykle na 30 dní. Po vypršení dema je opět potřeba koupit placenou (příp. neplacenou) kategorii, nebo si požádat o prodloužení dema. Některé licence výjimečně nenabízí 30denní demo licence, takže vyžadují okamžité objednání.

 

Kategorie Varia
Před registrací se musíte rozhodnout pro jednu z kategorií Varia. Všechny kategorie jsou binárně shodné, liší se pouze kontrolou kapacity. Pokud vyčerpáte kapacitu záznamů platnou pro vaši kategorii Varia a rozhodnete se pro kategorii vyšší, registrujte ji buď přímo z Varia, telefonicky, nebo pomocí doplňku Správce licencí. Mezi kategoriemi lze přecházet bez nutnosti instalace software nebo přerušení provozu.

 

Počet licencí
Před registrací musíte určit počet jednotlivých modulů, které budete potřebovat. Potřebný počet modulů je odvozený od počtu uživatelů, kteří v jeden okamžik využívají licenci konkrétního modulu. Mějte na paměti, že budete potřebovat i licence modulů, jejichž funkce budete využívat jen zprostředkovaně (například pro přidání adresy z faktury do adresáře budete potřebovat licenci modulu Adresář). Licence demo i plných verzí si Vario automaticky stahuje z centrální databáze licencí přes internet. Správa licencí je díky tomu pohodlná. Počet licencí modulů lze v budoucnu bezproblematicky rozšířit.

 

Související dokumenty