Obecné informace o agendě Deník událostí

Deník událostí slouží k zaznamenání osobních a systémových událostí, jako například změny záznamů včetně původní a nové hodnoty polí, která si nastavíte. Záznam deníku lze podepsat elektronickým podpisem, čímž získáte průkazný záznam k dokladování splnění různých kroků v elektronické, nezměnitelné podobě. Hodí se i pro systémy řízení jakosti řady ISO 9000. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit. Z nabídky Zobrazení na panelu filtrů měníte pohled na data v tabulce agendy.

Agenda spravuje události
Systémové 1. Vytvoření záznamu, 2. Úpravy záznamu, 3. Odstranění záznamu. Systém událost generuje automaticky v závislosti na nastavení. Záznamy systému nelze mazat.
Osobní

Zaznamenání obchodní historie – jednání, schůzky, telefonický hovor, stížnosti, dohody, ujednání či odeslání nabídky. Využijete především ve spolupráci se záznamy Adresáře, ale i pro jakékoli další záznamy (např. u faktur záznam o důvodu oprav). Událost vytváříte ručně.

Nejdůležitější pole je Typ položky (určuje, kde se záznam objeví). Podle zvoleného typu události v seznamu Typ položky (číselník Události deníku) je možné zobrazit vybrané události (např. vytvoření záznamu, telefonní hovor atd.). Číselník Typů položek můžete rozšiřovat o vlastní položky.

 

Související dokumenty