Dialog Událost deníku

Popis karty Obecné

Uživatelem vytvořený záznam Událost deníku, karta Obecné

Obrázek 1: Uživatelem vytvořený záznam Událost deníku, karta Obecné.

Předmět

Stručný a výstižný popis události. Tento text se zobrazuje v tabulce agendy a také v v poli Vzorový zápis v deníku, v agendě Adresář, funkce menu Agenda/Hromadný zápis do deníku. Podrobnější popis zaznamenejte do pole Poznámky. Jde-li o záznam systému, doplní text automaticky, je určen pouze pro čtení a nelze jej upravovat.

Typ položky

Typ události deníku. Jde-li o záznam systému, doplní text automaticky, je určen pouze pro čtení a nelze jej upravovat. Nabídku Combo pole Typ položky můžete pomocí Číselníku rozšířit o vlastní typy událostí. Do pole lze zapsat také libovolnou textovou hodnotu bez ohledu na číselník.

Referent Combo

Zodpovědná osoba, autor nebo uživatel, který záznam vytvořil.

Agenda

Identifikátor agendy, do které patří záznam.

  • Jde-li o záznam systému, doplní agendu automaticky, v takovém případě je záznam určen pouze pro čtení a nelze jej upravovat.
  • Jde-li o uživatelský záznam, lze využít rozbalovací seznam agend. Po editaci polí "Agenda" a "Záznam" se kontroluje existence záznamu ve vybrané agendě. Pokud neexistuje, uživatel je nad polem "Záznam" upozorněn kontextovou "bublinou". Editace polí a tlačítko Dialog reagují na oprávnění, případně v deníku na příznak systémové události a pokud není oprávnění na editaci, manipulace s daty není možná.

Záznam

Identifikátor záznamu, ke kterému se váže událost deníku.

  • Pokud je událost systémová (např. použití systému, editace nebo smazání záznamu atd.), nelze identifikátor v poli "Záznam" měnit. Pro ostatní události je pole volně editovatelné.
  • Popis funkce prvku Dialog Najít: Vyhledá konkrétní agendu (knihu, kontakt, doklad) a přiřadí konkrétní záznam vztahující se k události. Poklepáním na identifikátor se otevře záznam, na prvek Dialog vždy dialog Najít. Pokud je pole "Záznam" prázdné, otevírá opět dialog Najít.

Začátek

Datum a čas vložení události deníku. Hodnotu lze vložit manuálním zápisem nebo pomocí tlačítka Kalendář.

Celkový čas

Celkový čas události deníku. Z nabídky Combo lze vkládat hodnoty v minutách, hodinách, dnech, týdnech, měsících nebo létech nebo hodnoty zapisovat.

Tlačítko Spustit časovač

Automaticky doplní datum a čas v poli Začátek. Využít lze např. pro měření času telefonického kontaktu se zákazníkem.

Tlačítko Zastavit časovač

Zastaví měřený čas a do pole Celkový čas zapíše celkový čas (např. telefonického hovoru).

Jméno Combo

Jméno kontaktované osoby (vztahující se ke Kontaktu z agendy Adresář) pro jednání, telefon, reklamaci a podobně.

Kniha

Identifikátor knihy, do které patří záznam.

Tlačítko Podepsat záznam...

Elektronický podpis záznamu.

Poznámky

Detailní popis události nebo zápis libovolné poznámky k události. Jde-li o záznam systému, doplní text automaticky, je určen pouze pro čtení a nelze jej upravovat.

Tlačítko Kategorie...

Řazení položek do kategorií (kategorizace událostí).

Tlačítko Porovnat změny...

Klepnutím na tlačítko zobrazíte samostatné okno IE s textovým výpisem porovnání změn pro Agendu, Záznam, Změny provedl a Datum a čas provedených změn.

 

Související dokumenty