Vytváření kritérií pro pokročilé

Tipy na filtry v některých agendách Varia pro pokročilé

Vydané doklady

Doklady neuhrazené nebo uhrazené po splatnosti seřazené podle čísla dokladu: filtr vytvoříte nad zobrazením Doklady úhrad:

Pole

Cislo_dokladu

Datum dokladu úhrady

Datum_splatnosti

Řadit

vzestupně

 

 

Kritéria:

 

Is Null

<Date()

Nebo

 

>[Datum_splatnosti]

 

 

Doklady již 14 dní neuhrazené nebo uhrazené 30 dní po splatnosti seřazené podle čísla dokladu: filtr vytvoříte nad zobrazením Doklady úhrad:

Pole

Cislo_dokladu

Datum dokladu úhrady

Datum_splatnosti

Řadit

vzestupně

 

 

Kritéria:

 

Is Null

<Date()-14

Nebo

 

>[Datum_splatnosti]+30

 

 

Stav úhrad k určitému dni (doklady neuhrazené k určitému datu, které zadáte až při použití filtru) seřazené podle čísla dokladu: filtr vytvoříte nad zobrazením Doklady úhrad:

Pole

Cislo_dokladu

Datum

Datum_splatnosti

Datum dokladu úhrady

Řadit

vzestupně

 

 

 

Kritéria:

 

<=[Zadejte datum]

<=[Zadejte datum]

Is Null

Nebo

 

<=[Zadejte datum]

<=[Zadejte datum]

>=[Zadejte datum]

 

Skladové doklady

Nevyskladněné či nenaskladněné skladové doklady: můžete využít filtru připraveného v zobrazení Doklady po položkách nebo filtr vytvoříte nad tabulkou agendy:

Pole

Cislo_dokladu

Řadit

Vzestupně

Kritéria:

In(SELECT Cislo_Dokladu FROM Polozky_dokladu Where (Stav="Vydává se") OR (Stav="Přijímá se"))

Nebo

 

 

Adresář

Filtrování v Adresáři podle deníku:

Kontakty, kterým byl posílán nový katalog produktů (předpokladem je záznam v deníku událostí – typ položky: Zaslání katalogu) – filtr můžete využít opět pro hromadné kontaktování těchto kontaktů – tisk, e-mail, dopis Wordu apod.: filtr vytvoříte nad tabulkou agendy:

Pole

Firma

Řadit

Vzestupně

Kritéria:

In(SELECT Záznam FROM Denik WHERE Typ_Polozky="Zaslání katalogu")

Nebo

 

 

Zobrazení firem, které mají v deníku určitý typ položky a předmět položky obsahuje další upřesňující údaj – např. komu byl zaslán katalog “Levné bydlení” apod.: filtr vytvoříte nad tabulkou agendy:

Pole

Firma

Řadit

Vzestupně

Kritéria:

In(SELECT Záznam FROM Denik WHERE Typ_Polozky=[Zadejte typ položky] AND Predmet=[Zadejte předmět])

Nebo

 

 

 Zobrazení kontaktů, kterým byl v určitém období zaslán katalog (zjistili jste, že tento výtisk obsahuje chybné informace): filtr vytvoříte nad tabulkou agendy:

Pole

Firma

Řadit

Vzestupně

Kritéria:

In (SELECT Zaznam FROM Denik WHERE ((Zacatek) BETWEEN [Datum od] AND [Datum do]) AND (Typ_Polozky="Zaslání katalogu"))

Nebo

 

 

Zobrazení odběratelů, kterým nebyl dlouho zaslán katalog (např. už půl roku=cca 183 dní): filtr vytvoříte nad tabulkou agendy:

Pole

Firma

Kategorie

Řadit

Vzestupně

 

Kritéria:

NOT(In (SELECT Zaznam FROM Denik WHERE (Zacatek>=Date()-183) AND (Typ_Polozky="Zaslání katalogu")))

Like "*odběratel*"

Nebo

 

 

 

Sklad

Zobrazení položek skladu, které nemají cenu v prodejním ceníku, který se jmenuje "PRODEJNÍ" nebo je tato cena menší než aktuální průměrná cena na skladu: filtr vytvoříte nad tabulkou agendy:

Pole

Produkt

Řadit

Vzestupně

Kritéria:

In (SELECT Produkt FROM Cenik WHERE Cenik="PRODEJNÍ" and Cena<=[cena_prumerna])

Nebo

NOT IN(SELECT produkt FROM cenik WHERE cenik="PRODEJNÍ")

 

Související dokumenty