DPH – zdanitelná plnění s dalším DIČ

Pokyny pro plátce DPH registrované v jiných zemích EU

Plátci registrovaní jinde v EU musí:

1. Nastavit vlastní seznam typů zdanitelných plnění v dialogu Definice zdanitelných plnění

Postup je tento:

  • V agendě Účetnictví, z menu Agenda/DPH Nastavení, tisk nebo export Přiznání k DPH otevřete dialog Průvodce tiskem nebo exportem Přiznání k DPH.

Průvodce tiskem nebo exportem Přiznání k DPH - Možnosti

Obrázek 1: Dialog otevřete též z menu Soubor/Tisk... (příp. Náhled...) → Mínus DPH Přiznání k DPH OK.

 

  • V dialogu Průvodce tiskem nebo exportem Přiznání k DPH klepněte na tlačítko Možnosti…

Možnosti přiznání k DPH

Obrázek 2: Dialog Možnosti přiznání k DPH.

 

  • V dialogu Možnosti přiznání k DPH klepněte na tlačítko Definice zdanitelných plnění…
  • Na obou kartách Přijatá zdanitelná plnění a Uskutečněná zdanitelná plnění v seznamu Místo plnění vyberte ComboBox - Nabídka kód země, ve které jste registrovaní k DPH a ve formuláři níže vyplňte seznamy zdanitelných plnění.

Definice zdanitelných plnění

Obrázek 3: Dialog Definice zdanitelných plnění.

2. Přejděte na kartu Řádky přiznání

  • Vyhledejte řádek 24 a klepněte na Plus. Pokud je třeba, doplňte seznam plnění, která mají vstoupit na řádek 24. Plnění definovaná v prvním kroku se nabízí v ComboBox - Nabídka. Podrobnosti o vzoru podání naleznete v článku Účetnictví: Přiznání k DPH vzor 23 a na webu Finanční správy.

Dialog Definice zdanitelných plnění pro nově platný vzor formuláře 23 a Vybraná plnění na kartě Řádky přiznání

Obrázek 4: Dialog Definice zdanitelných plnění, karta Řádky přiznání.

3. Definujte předkontace

  • V agendě Účetnictví, v menu Agenda/Možnosti předkontací v dialogu Možnosti předkontací na kartě Zdanitelná plnění je potřeba nastavit předkontace pro zdanitelná plnění definovaná v prvním bodu.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty