Úpravy (panel nabídek)

Příkazy menu Úpravy

Příkazy menu Úpravy

 

Funkce Popis
Kopírovat Ctrl+C Kopíruje výběr do schránky (klávesová zkratka).
Vložit Ctrl+V Vloží obsah schránky na pozici kurzoru (klávesová zkratka).
Chyby vložení... Pokud se vkládají záznamy ze schránky do tabulky a dojde při tom k chybě (například kvůli pokusu vložit text do číselného údaje nebo kvůli pokusu vložit duplicitní záznam), zobrazí se chybová hláška informující, že záznamy, které nebylo možné vložit, byly vloženy do tabulky Chyby vložení. Tyto záznamy lze zobrazit pomocí tohoto příkazu a zjistit tak, které řádky se nepodařilo vložit do cílové tabulky.
Najít... Slouží k vyhledání hodnoty v zobrazení tabulky agendy (viz funkce Najít volaná klávesovou zkratkou Ctrl + F). Hledání následujícího výskytu zajišťuje okno pro hledání (dialog Najít, případně Najít a nahradit).
Nahradit... Funkce Nahradit (klávesová zkratka Ctrl+H).
Odstranit... Příkaz pro smazání vybraného záznamu v zobrazení tabulky agendy.
Najít záznam... Hledání záznamů pomocí příkazu Najít záznam.

 

Navazující dokumenty