Tiskové výstupy agendy Majetek neodpisovaný

Agenda Majetek neodpisovaný má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Tiskové formuláře

Majetek neodpisovaný

Slouží pro zobrazení karty drobného majetku se základními údaji o majetku. Vytiskne pohyby majetku (včetně seznamu příjmů a výdejů).

Inventura

Vytiskne inventurní soupis. Před tiskem musí být vyplněna inventura.

Štítky

Slouží k tisku evidenčních štítků na samolepící etikety. Před tiskem bude zobrazen dialog pro výběr předdefinovaných velikostí, případně nastavení vlastních rozměrů štítků. Pro výběr majetku použijte filtr.

 

Související dokumenty